Fillers under ögonen

Tear Trough

Pris från 3999 kr

Information om Fillers under ögonen

Behandlingstid: 30 min.

Hållbarhet fillers under ögonen: 6-12 månader.

Stockholm

Fillers under ögonen

”Tear trough” är termen för den fördjupning som ibland uppstår under ögonen och kan resultera i mörka skuggor som får en att se trött och utvilad ut. En Tear Trough-behandling kan hjälpa till att reducera håligheten och eliminera de mörka ringarna under ögonen.

När du genomgår en behandling med fillers under ögonen kommer din behandlare att diskutera dina önskemål och bedöma om du är en lämplig kandidat för den här behandlingen. Alternativt kan andra behandlingsalternativ övervägas för att uppnå det önskade resultatet.

tear through fillers under ögonen

Före & Efter Fillers under ögonen

Så här går det till vid en behandling

1. Tidsbokning: Du bokar en tid för en behandling hos oss genom Boka Direkt.

2. Konsultation: Vi håller konsultation innan ditt besök hos oss och  skräddarsyr en komplett analys på dig och för en personlig behandlingsplan.

3. Behandling: Våra experter utför behandlingen på dig

4. Återbesök: Efter behandlingen följer vi upp för att se till att allt känns bra och har gått som du tänkt dig.

Vanliga frågor om fillers under ögonen

Du kan boka din tid för konsultation genom att klicka här

Om du inte tidigare deltagit i en konsultation för estetisk injektionsbehandling, är det nödvändigt att boka en sådan. Efter mottagen information under konsultationen måste du invänta en betänketid på minst två dagar innan behandlingen kan genomföras. För återkommande behandlingar efter mer än sex månader är en ny konsultation obligatorisk, men ytterligare betänketid krävs inte.

När man utför en behandling med fillers under ögonen kommer din behandlare först diskutera dina önskemål och göra en bedömning om du är kandidat för just denna behandling eller om det finns andra behandlingar som är bättre lämpade för dina förutsättningar alternativt att du kombinerar olika behandlingar för att få ett lyckat resultat.

Din behandlare kommer börja göra ett stickhål med en vass kanyl på kinden för att skapa en ingångsport för en trubbig kanyl. Den trubbiga kanylen förs därefter in genom hålet och upp mot tear trough området där filler injiceras (anpassad filler för området under ögonen). Dock finns det andra metoder att utföra en tear trough behandling på och det är med en vass kanyl. Däremot finns det en större risk för blåmärken. Din behandlare kommer avgöra vilken injektionsteknik som är bäst lämpad för dig.

Vi rekommenderar att man gradvis uppnår önskat resultat med fillers under ögonen. Därför rekommenderar vi två besök för våra kunder. Området under ögonen är mycket känsligt, så det är viktigt att använda fillers som är specifikt anpassade för detta område. Det finns en rad olika komplikationer som kan uppstå om för stora mängder fillers injiceras under ögonen. Den vanligaste komplikationen är svullnad, som med tiden kan utvecklas till påsar under ögonen och vara svåra att bryta ned.

Vi erbjuder fillers för under ögonen till följande priser:


 – Tear Trough för 3999 kr
– Återbesök inom 1 månad för 1700 kr

Efter en fillerbehandling är det viktigt att ta hand om eftervården och följa de rekommendationer som ges till dig. Efter behandlingen kan det uppstå en viss svullnad, rodnad eller ömhet i området där fillers injicerats. Detta är vanligtvis övergående och försvinner relativt snabbt. Precis som med alla medicinska procedurer finns det risker och komplikationer såsom blåmärken, allergiska reaktioner eller ojämnheter. Det är viktigt att diskutera eventuella risker och förväntade resultat med din behandlare innan du genomgår någon behandling. Genom att följa eftervårdsrutinerna ökar du chansen att få de bästa resultaten och minimerar risken för biverkningar.

– Undvik att röra vid eller massera det behandlade området under de första 6-12 timmarna efter behandlingen. Det hjälper till att undvika migration av fillern och minimerar riskerna för ojämnheter.

– Undvik alkohol och blodförtunnande mediciner som aspirin och ibuprofen, eftersom de kan öka risken för blödningar under de första dagarna efter behandlingen. Dessa ämnen kan också öka risken för blåmärken.

– Undvik ansträngande fysisk aktivitet under de första 24-48 timmarna efter behandlingen. Ökad blodcirkulation kan öka risken för blåmärken och förflyttning av filler materialet.

– Undvik överdrivet minspel de första 12 timmarna efter ditt besök då det tar ett par timmar för fillern att anpassa sig i vävnaden i det injicerade området.

– Undvik värme och sol exponering: Undvik att utsätta det behandlade området för direkt solljus och värme (t.ex. solarium eller bastu) de första dagarna efter behandlingen, då det kan öka svullnad och rodnad.

– Använd solskydd: Om du utsätter dig för sol och värme efter att ha återhämtat dig från initiala biverkningar, använd solskyddsfaktor på det behandlade området för att skydda huden.

– Ha realistiska förväntningar: Resultaten av en fillerbehandling kan vara synliga omgående, men det tar några dagar till ungefär en vecka innan svullnad och eventuella biverkningar avtar helt. Ge dig själv tid att se de slutliga resultaten.”

Behandlingen tar vanligtvis mellan 10-15 minuter. Med en kort konsultation på plats innan behandlingen och förberedelserna tar hela processen sammanlagt 40 minuter.

Efter återbesöket med fillers i Tear Trough-området kan fillers behålla effekten i perioder som sträcker sig från 6 månader upp till 1,5 år, beroende på eftervård, ämnesomsättning och livsstil.